International Bilingual School of Provence
  • Français
  • English
  • Deutsch
  • Español
  • Nederlands
  • Русский

Filosofie

SCHOOLFILOSOFIE

Een cultureel rijke en stimulerende leeromgeving waar leerlingen kritisch leren denken en gevormd worden tot verantwoordelijke ‘wereldburgers’ in een internationaal context.

 

MODEL UNITED NATIONS CONFERENCE - IBS of Provence

MODEL UNITED NATIONS CONFERENCE – IBS of Provence

 

SCHOOLDOELSTELLINGEN

Het bevorderen van wederzijdse tolerantie, zodat onze leerlingen verschillende culturen en geloofsovertuigingen leren accepteren en respecteren.

Het verschaffen van een tweetalige leeromgeving,  waar taalverwerving een grote rol speelt in de ontwikkeling van de leerling.

Het begeleiden van studenten om ‘wereldburgers’ te worden, die beschikken over de juiste vaardigheden om kritisch te denken in een internationale context.

Deelname van studenten aan buitenschoolse activiteiten zoals sport en kunst bevorderen, wat een cruciale rol speelt in de algemene ontwikkeling van de leerling.

Een klimaat van academische discipline creëren waarbij de capaciteiten van leerlingen worden bevorderd.

Het aanmoedigen van leiderschap onder de leerlingen waarin verantwoordelijk gedrag zoals respect, eerlijkheid, zelfbeheersing en zorg voor anderen wordt bevorderd.

Maak je keuze