top of page

NIEUWSBRIEF: De Nederlandse Sectie van IBS of Provence

De eerste nieuwsbrief van de Nederlandse Sectie van het schooljaar 2023-2024 ligt voor je. We praten je graag bij over uiteenlopende onderwerpen. Niet alleen over het schoolleven, maar ook over zaken die betrekking hebben op de kwaliteit van het onderwijs en de verbetering ervan. We hopen je zo weer op vlieghoogte te brengen over de stand van zaken en je betrokkenheid bij het NTC onderwijs op IBS te versterken. Veel leesplezier gewenst!Comments


bottom of page